Kayıtlar

ULUSLARARASI GIDA KAYBI VE İSRAFI FARKINDALIK GÜNÜ - 29 EYLÜL 2021

Resim
  Su Politikaları Derneği 28 Eylül 2021 Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.  SPD geçen yıl  gıda kayıp ve israfı ile  çöpe attığımız  suyun  ayak izini araştıran bir ön rapor yayınlamıştı. DSİ eski yöneticilerinden ,Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız  rapor konusunda aşağıdaki açıklamayı yaptı: Ülkemizde gıda israfını önlemek üzere birçok kurum ve kuruluş bugüne değin birçok değerli çalışma yaptı. Bu çalışmalar sürüyor. Su Politikaları Derneği toplumun girdiği  “ daha fazla tüket- tüketemediğini at “  girdabının küresel politikalarla beslenen bir sistem sorunu olduğunu değerlendirmektedir. Ancak bu politikaların sürdürülebilir olmadığı da artık görülmekte ve dünya doğal kaynakları daha verimli  kullanma dönemine ilerlemektedir. SPD olarak  farkındalık yaratma çabalarına da destek olmak için Ekmek ve Gıda israfına yönelik olarak bir ön rapor hazırlayıp çöpe  atılanın sadece gıda değil bununla birlikte  stratejik su kaynaklarımız  o

Gıda Jeopolitiği

Resim
SPD Başkanı Yıldız: “Dünyada yeni bir gıda jeopolitiği oluştu” Su Politikaları Derneği (SPD) Başkanı Dursun Yıldız, tarımsal üretim ve üretim maddelerinin küresel ölçekte dağılımını değerlendirdi.  Su Politikaları Derneği (SPD) Başkanı Dursun Yıldız, tarımsal üretim ve üretim maddelerinin küresel ölçekte dağılımını değerlendirdi. “BİRÇOK ÜLKEDE UZUN SÜRELİ TARIM TOPRAĞI KİRALAMA VE SATIN ALMA VAR” Son yıllarda yüksek verim kaygısı içinde unutulan aile işletmeciliği, tarımda kadın, sürdürülebilir ve yeşil tarım gibi konular ile besin arzı odaklı gıda güvencesi, su güvenliği iklim değişikliği, biyoyakıt gibi gelişmelerin tarımsal alandaki incelemelerin temel konuları olarak ortaya çıktığını anımsattı. Dünyada yeni bir gıda jeopolitiğinin oluştuğu ve dış ticaret pazarlarında yeni oyuncuların ortaya çıktığı söyleyen Yıldız, şu ifadeleri kullandı: “Bazı kaynaklarda gıda güvenliğinde, sorunun üretimde değil, üretilenin dağılımında olduğu vurgulanırken, doğal kaynakların hızla sınırına gelind

İklim Değişimi ve Tarım

Resim
İklim Değişimi ve Tarım :  Yerelde kooperatifleşme ve kadın emeğinin önemi Temiz Enerji Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte "İklim Değişikliği ve Tarım" konusunda Prof. Zaimoğlu'nun sunumu yerelde kooperatifleşme ve kadın emeğinin öne mine vurgu yapıyor.

Kadınlarımız ve Gıda Güvencesi

Resim
Son 3 yılda kadın yönetici sayımızı yüzde 41 artırarak 321'e çıkardık Dünyadaki hasılanın yüzde 37'si kadınların gayretinden geliyor Kırsalda 3.119 kadın yatırımcımıza 2 milyar lira hibe desteği sağladık Tarım sektörümüz pandemiye rağmen geçen yıl son 3 yılın en yüksek büyüme rakamına ulaştı Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bakanlığının kadın çalışanlarıyla bir araya geldi. Bakanlığa kattıkları değer ve güç için kadın çalışanlara teşekkür eden Bakan Pakdemirli, "Evet, muhakkak ki, bizim ülkemizin kadınları tarih boyunca, tüm dünya kadınlarına örnek olmuş kadınlardır. Türkiye'nin kadınları, bugün de dirayetiyle, ferasetiyle, şefkat ve merhametiyle, çalışkanlığı, girişimciliği ve liderliğiyle bölgesine ve dünyaya ilham olan kadınlardır." Dedi. Medeniyetimizde kadınlarımızın, tarih boyunca devlet işlerinde, çalışma hayatında ve aile içinde etkin bir yer tutarak kadim kültürümüzün şekillenmesine büyük katkı sağladığına

7,7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor

Resim
  2021 BM Gıda İsrafı Raporu: Türkiye'de her yıl 7,7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56291957?at_custom2=facebook_page&at_custom4=250036F6-7DA2-11EB-83AD-91F839982C1E&at_custom3=BBC+Turkey&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64 Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yapılan bir araştırma Türkiye'de her yıl 7,7 milyon tondan fazla gıdanın israf edildiğine işaret ediyor. 2021 BM Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre Türkiye'de her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor. Türkiye dünya genelinde en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler arasında yer alıyor. Rapora göre dünya genelinde her yıl toplam 931 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu, küresel çapta perakende satış noktaları, evler ve restoranlarda tüketime hazır gıdanın yüzde 17'sinin doğrudan çöpe gitmesi anlamına geliyor.

Üretim Kooperatifleri

Resim
  "Kooperatifçilik, uygulamada başarısız olsa da, ülkemizde çok sevilen biraz da romantik bir kavramdır. Çünkü kooperatif kelimesi, güçsüzlerin güçlerini birleştirerek, güçlülere meydan okumasını çağrıştırır. Gıda maddesi fiyatlarının, genel enflasyonun üstünde arttığı son dönemde bu duygular yeniden canlandı. İddiaya göre, üreticilerin kooperatifleşmesi, onlara “yüksek satış fiyatı”, tüketicilere “düşük alım fiyatı” sağlayacaktır. Peki bu iki zıt sonuç aynı anda nasıl hasıl olacaktır? Bu soruya “aracılar ortadan kalkacağı” için kendiliğinden gerçekleşecektir yanıtı verilmektedir. Bu kanaat, tedarik zinciri içinde yer alan, ama bu zincirin işlemesine hiç faydası olmadığı halde pahalılık yaratan “aracıların” var olduğuna inanılmasından doğmaktadır. Halbuki, serbest piyasa sistemi, devlet veya mafya gücüyle “tekelleşme veya kartelleşme” yaratılmadıkça işlevsiz kişi ve firmaları tasfiye eder. Serbest piyasa sisteminin, müdahaleci piyasa sistemine üstünlüğü de buradan gelir. Eşyanın k

Gıda Güvenliğimiz ve Sulama

Resim
 Dursun Yıldız Su Politikaları Derneği Başkanı 27 02 2021 Her insan, gerektiğinde yeterli kalite ve miktarda, ihtiyaçlarını karşılayacak, inanç ve kültürüne uygun, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmelidir. Bu temel,vazgeçilmez,evrensel bir haktır. Ancak günümüzde, gıdaya erişimin hakça olduğunu söylemek pek mümkün görünmüyor. 1996 yılındaki Dünya Gıda Zirvesi’nde herkesin gıdaya erişiminin insanlık hakkı olduğu vurgulanmış, o gün 840 milyon olan dünya aç insan sayısının 2015 yılına kadar en az yarıya indirilmesi hedefi konmuştu. Ancak 2006 yılına gelindiğinde dünya açlık çeken insan sayısının azalacağına artış gösterdiği ve 862 milyona ulaştığı belirlenmiştir. 2007 yılı Dünya Gıda Güvencesi’ni derinden etkileyen, işlenmemiş gıda ve petrol fiyatlarının hızla arttığı ve tavan yaptığı bir yıl olmuştur.Gıda fiyatları 2008’de yükselişini kesip tam soluklanırken bu kez Küresel Ekonomik Kriz” ile yüz yüze gelinmiştir. Nitekim “Gıda Krizi” nedeniyle dünya açlık çeken sayısında 75 milyon kişi